Dementie

Door Carolien van der Heijden – SWOVE

Wat is dementie?

Het wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie en Lewy Body dementie.

Het aantal ouderen groeit

In Nederland gaan we van 2.7 miljoen naar 4.7 miljoen ouderen. In Noord-Brabant zullen er in 2030 75 % meer mensen zijn met een dementieel beeld. Dit heeft voor velerlei aspecten: welzijn, wonen en zorg een grote impact. De ouderen, ook zij met een dementieel beeld, zullen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Omkijken naar mensen met dementie is een zaak van ons allemaal.  Ze wonen in onze gemeente, in ons dorp, in onze straat. Soms hebben ze even iemand nodig die doorheeft wat er aan de hand is als ze het bijvoorbeeld even niet meer weten.

Aanleiding

De aanleiding voor een belevingstuin voor mensen met een dementieel ziektebeeld en alle andere burgers in Veldhoven is als volgt:

Het nuttig zijn en voelen is voor iedereen belangrijk. Als mensen met dementie niets meer kunnen bedenken om te doen gaan zij zich vervelen. Hulp en begeleiding van anderen bij de dagelijkse activiteiten is belangrijk voor hen. Niet elke activiteit is voor iedereen geschikt. Het hangt van persoonlijke voorkeur af, maar ook van het niveau van functioneren.

Activiteiten kunnen zijn: muziek, buiten zijn in de natuur, film en TV, socialiseren/bezoeken afleggen, spellen doen etc.

Zorgen voor een partner, familielid of vriend is een zware opgave die een forse aanslag kan zijn op het welbevinden en gezondheid.  Preventieve signalering bij dementie is belangrijk. Zoekt daarom  al in een vroeg stadium van het proces van dementie hulp en ondersteuning.

En laat u helpen zodat het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven goed mogelijk is.

Er zijn nog kavels beschikbaar. Helpt u ook mee in de realisatie van de belevingstuin?