Organisatie

De betrokken partijen

Op 2 juni 2018 is de aanleg van de belevingstuin gestart en zal naar zoals het er uitziet in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

Bij de aanleg van de belevingstuin zijn betrokken:

  • St. Ambrosius Veldhoven, regie en coördinatie en het beheer, de vereniging stelt ook 1.200 m² van haar terrein ter beschikking.
  • SWOVE, advisering.
  • Rotary, 2017 en 2018 organiseren van benefietconcerten door het orkest van de koninklijke luchtmacht en het helpen met het vinden van sponsoren.

Er zijn nog kavels beschikbaar. Helpt u ook mee in de realisatie van de belevingstuin?