Alles over de belevingstuin

Waarom de belevingstuin

Een speciaal voor mensen met een dementieel ziektebeeld ontworpen belevingstuin kan hen motiveren om te bewegen op een fijne en gezonde manier. Men wandelt door een veilige, mooie tuin vol met herinneringen. Het begrip – een tuin moet je kunnen beleven – vindt steeds meer begrip in onze samenleving. Een tuin die staat voor: bewegen, horen, luisteren, zien, proeven en voelen; zintuigelijke prikkelingen, rust en genieten, sociaal contact met alle andere bezoekers etc.

Het mogelijk maken dat de mantelzorgers een moment van ontspanning ervaren! Een belevingstuin is hier een mooi therapeutisch middel toe. Iedereen is gebaat bij GROEN. Lees meer over dementie.