Deze kavels van de belevingstuin bevatten de

Entree en beukenlaan