Deze kavels in de belevingstuin worden voorzien van een

Vijver en moerasplanten